Vi former fremtiden | Sweco Norge

På hver sin måte bidrar alle våre medarbeidere til å forme fremtidens byer og samfunn. Her kan du bli kjent med noen av dem.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

JANNICKE ER PASSIV TIL FREMTIDEN
PETTER FÅR FREMTIDEN TIL Å GÅ PÅ SKINNER
LARS ERIK MENER VI KAN BLÅSE I FREMTIDEN
MARTIN: VANNKRAFT ER SÅ 2030
ERIK SØKER FREMTID
KJETIL FÅR MORGENDAGENS ELEVER TIL Å TENKE KLARERE
Har du lyst til å jobbe med noe som gjør en forskjell for samfunnet vårt?
ARNSTEIN: BARNEHAGER MÅ BLI MYE MER PASSIVE
JULIE EVAKUERER BYGG SOM ENNÅ IKKE ER OPPFØRT
GUNHILD ER I VINDEN I FREMTIDEN
JENNY JOBBET MED STORFLOMMEN PÅ 2030-TALLET
BJØRN HAR JOBBET MED PASIENTER SOM IKKE ER FØDT ENDA
ANDERS REISETID TIL JOBBEN: 7 ÅR
TORD ARE TETTER LEKKASJER I TUNELLER SOM IKKE ER BYGGET ENDA
BEST FØR FEB. 3017
ABHA LIGGER 100 ÅR FORAN
MONTSERRAT JOBBER MED GODE REISEVANER FOR BARNEBARNA SINE
MATS VRAKER BILER SOM IKKE ER PRODUSERT ENDA
THOMAS MÅ REKKE TOGET SOM GÅR I 2023
I FREMTIDEN GÅR DET NEDOVER
KATHRINE JOBBER MED PASSASJERER MED AVREISE I 2037
SINDRE HJELPER FOLK MED Å SE INN I FREMTIDEN
MAREN ER 33 ÅR FOR TIDLIG UTE
METTES ARBEIDSDAG STARTER OM ÅTTE ÅR
KANSKJE BARNEBARNA MINE BLIR MED PÅ ÅPNINGEN

JENNY JOBBET MED STORFLOMMEN PÅ 2030-TALLET

Det kan komme en storflom i Skien om noen år og den flommen har Jenny allerede jobbet med, i forbindelse med en flomvei som skal føre flomvann kontrollert forbi de tettbebygde områdene rundt.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

BJØRN HAR JOBBET MED PASIENTER SOM IKKE ER FØDT ENDA

Bjørn har prosjektert utbyggingen av operasjonsstuene på Drammen sykehus. Et helt nytt modulsystem, som er teknisk og digitalt utstyrt til å foreta operasjoner så langt frem som i 2047.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

ANDERS REISETID TIL JOBBEN: 7 ÅR

Sykkelturen til kontoret tar riktig nok bare 26 minutter, men vel fremme er han helt tilstede i 2024. Da skal prosjektet som han jobber med, Inter City-utbyggingen av Østfoldbanen, være ferdigstilt.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

TORD ARE TETTER LEKKASJER I TUNELLER SOM IKKE ER BYGGET ENDA

Tord Are har forsket på strukturgeologiske og ingeniørgeologiske sammenhenger ved bygging av undersjøiske tuneller. Svarene han fant la grunnlaget for hvordan fremtidens tuneller kan bygges med minimal risiko for lekkasjer.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

BEST FØR FEB. 3017

Marie jobber med demninger som skal stå i mot 1000- års flommen. I beste fall kommer den i februar 3017, men antagelig kommer den lenge før. Demninger hører både fortid og fremtid til. De er sentrale i den helt rene og ikke ukjente energikilden vannkraft.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

ABHA LIGGER 100 ÅR FORAN

Demningene som Abha konstruerer skal holde i 100 år. Da er fremtidig 1000-års flom iberegnet, og med forventet klimaendring legger hun til 20% i forsterkningene. Du ser på været til helgen, Abha ser på været om 100 år.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

MONTSERRAT JOBBER MED GODE REISEVANER FOR BARNEBARNA SINE

Den nye bybanen i Bergen, som snart står ferdig, blir ryggraden i byen. Med nye knutepunkter for utvikling av samfunnet blir det stadig enklere å la bilen stå. Sånn skaper man gode reisevaner for de kommende generasjoner.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

MATS VRAKER BILER SOM IKKE ER PRODUSERT ENDA

Mats har tilrettelagt for den nye bybanelinjen i Bergen, som binder sentrum sammen med flyplass og Vestlandets største arbeidsplass, Haukeland sykehus. Urbanisering rundt kollektive knutepunkt gjør at mange flere kan vrake bilen i fremtiden.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

THOMAS MÅ REKKE TOGET SOM GÅR I 2023

Det er 45 år siden tog på Østlandet ble elektriske og i løpet av de neste seks årene skal Trøndelag også bli elektrifisert. Thomas legger til rette for miljøvennlig og støyfri kollektivtrafikk i prosjektet som avsluttes i 2023.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

I FREMTIDEN GÅR DET NEDOVER

Når to etasjer skal bli til sju og man ikke kan bygge høyere enn i fire etasjer, må man tenke nytt. Arealutfordringen som følger urbaniseringen har gjort Albert til spesialist på å utnytte arealer under bakken.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

KATHRINE JOBBER MED PASSASJERER MED AVREISE I 2037

Snart åpner den nye terminalen på Flesland. Selv om den dobler dagens kapasitet, gjør prognosene at Kathrine allerede har tilrettelagt for neste byggetrinn, som skal holde frem til 2037. Da vil antall reisende være tredoblet.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

SINDRE HJELPER FOLK MED Å SE INN I FREMTIDEN

Når et nytt prosjekt skal se dagens lys er det mange som skal ta stilling til det. Sindre jobber med kompliserte 3D-fremstillinger, som gjør det enkelt for alle involverte å se hvordan fremtiden kan se ut.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

MAREN ER 33 ÅR FOR TIDLIG UTE

Om 33 år skal trafikken i Norge gå fossilfritt. Hydrogendrivstoff gir null utslipp og er en løsning som Maren jobber med å tilrettelegge for. Den nye stasjonen på Høvik gjør hydrogenbil til et godt alternativ for flere og flere, men i dag er det bare ti biler som bruker den.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

METTES ARBEIDSDAG STARTER OM ÅTTE ÅR

I dag starter Mettes arbeidsdag i 2025. En annen dag starter den kanskje i 2032. Alt ettersom når prosjektene hun jobber med skal være ferdigstilt. Den nye Torggata i Oslo, som Mette har vært involvert i, er et godt eksempel på hvordan fremtidens sentrumsgate kan se ut. Mer plass til mennesket og sykkelen, mindre til bilen.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

KANSKJE BARNEBARNA MINE BLIR MED PÅ ÅPNINGEN

Babæk jobbet med forprosjektet om Oslofjordkryssingen. Anbefalingen er en bru og tunell via kunstige øyer. Om prosjektet blir noe av er det ingen som vet enda, men det kan bli realisert i 2040. Da er Babæk kanskje bestefar.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

JANNICKE ER PASSIV TIL FREMTIDEN

Passive hus bruker veldig lite energi sammenlignet med vanlige hus. Jannicke er spesialist på bygningsfysikk og er den som arkitektene og byggherrene må søke råd hos når de skal prosjektere fremtidsrettede bygg.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

PETTER FÅR FREMTIDEN TIL Å GÅ PÅ SKINNER

Skinnegående kollektivtransport blir stadig viktigere. Den grønne energien som gjør at vognene kan bevege på seg, overføres via kontaktledninger. Petter er spesialist på statiske og dynamiske krefter og sørger dermed for at fremtiden går på skinner.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

LARS ERIK MENER VI KAN BLÅSE I FREMTIDEN

Vind blir en viktig energikilde fremover, sammen med vann selvfølgelig. Uansett hvilken type kraftverk vi bygger er det avgjørende å ta vare på naturen. Og da må man snakke med miljørådgiveren, Lars Erik.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

MARTIN: VANNKRAFT ER SÅ 2030

Vannkraftverket Åseral Nord er gammelt nytt, men nå har Martin oppjustert kapasiteten med ny dam og større overføringstunnel. Resultatet i det allerede utbygde vassdraget, er økt mengde fornybar energi.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

ERIK SØKER FREMTID

Fremtiden må det søkes om, enten det gjelder tillatelser eller konsesjoner. Miljørådgiver Erik er tidlig inne i bildet for å sikre at miljø og samfunn blir ivaretatt.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

KJETIL FÅR MORGENDAGENS ELEVER TIL Å TENKE KLARERE

Dårlig inneklima gjør det vanskelig å fokusere. Kjetil jobber blant annet med nye måter å klimatisere skoler på, slik at de blir tilpasset passivhus. Det betyr friskere luft både inne og ute.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

ARNSTEIN: BARNEHAGER MÅ BLI MYE MER PASSIVE

I fremtidens barnehager skal det selvfølgelig alltid være stor aktivitet, men selvet bygget må bli passivt. Passivhus, som Arnstein prosjekterer, bruker mye mindre energi og har godt inneklima for fremtidens smårollinger.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

JULIE EVAKUERER BYGG SOM ENNÅ IKKE ER OPPFØRT

Evakuering er et viktig element i planlegging av nybygg. Man må vite hvordan flyten i bygget vil bli lenge før det settes opp. Ved hjelp av kompliserte 3D-modeller simulerer Julie fremtidige evakueringer, så bygget blir tilpasset optimal flyt.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN

GUNHILD ER I VINDEN I FREMTIDEN

Vinden i fremtiden vil kunne være sterkere enn i dag. Når ingeniør Gunhild sikrer konstruksjoner for fremtiden tar hun høyde for det fagfolk kaller femtiårsvinden. Det betyr at byggverket trygt vil overleve ekstremværet som kan komme.

VI FORMER FREMTIDENS BYER OG SAMFUNN